آمار کلی مقالات

 
عنوان تعداد
تعداد مقاله 209
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 98
درصد پذیرش 30

بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله آموزش، مشاوره و روان درمانی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی تغییریافته است.
=========================================================================

با توجه به لزوم صیانت از حقوق پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" و تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، زین پس تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایند. جهت اطلاعات بیشتر و دریافت شناسه به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمائید.

=========================================================================

 قابل توجه نویسندگان محترم 

خواهشمند است به هیچ وجه با ایمیل شخصی عوامل مجله، ازجمله سردبیر،  مدیر مسئول،  مدیر داخلی، ویراستار ارشد و اعضای هیات تحریریه مکاتبه نکنند و یا تماس نگیرند.  از این رو نویسندگان محترم هر گونه موضوع یا در خواستی را فقط از طریق ایمیل  )islamshahr.journal@gmail.com) مجله پیگیری کنند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت این موضوع، مقاله از فرایند بررسی خارج و حذف خواهد گردید. همچنین قبل از ارسال مقاله همه مواردی که در بخش راهنمای نویسندگان است در مقاله اعمال شود، در غیر این صورت مقاله رد خواهد شد. 

شماره جاری: دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-76 

4. پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس ادراک خود و اضطراب مرگ

صفحه 34-44

نسرین بخشی؛ سارا پشنگ؛ نعمت‌الله جعفری؛ شهره قربان شیرودی


7. نقش اجتناب تجربه‌ای و جهت‌گیری به کمک‌طلبی حرفه‌ای در پیش‌بینی اضطراب کووید-19

صفحه 67-78

مهدی شمالی احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی؛ آزیتا بهجت؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان