نویسنده = پری ناز بنی سی
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر رضایت شغلی و هوش هیجانی (مطالعه موردی)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 61-75

مریم زمردی؛ پری ناز بنی سی؛ شهربانو جلائی


3. اثر بخشی آموزش راهبردهای ذهن آگاهی بر افزایش تحمل ناکامی و افسردگی در زنان دارای همسرمعتاد

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 44-70

نرگس صارمی پور؛ پری ناز بنی سی؛ سعیده زمردی