نویسنده = شهربانو جلائی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر رضایت شغلی و هوش هیجانی (مطالعه موردی)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 61-75

مریم زمردی؛ پری ناز بنی سی؛ شهربانو جلائی