نویسنده = لیلا عبدالرحیمی نوشاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر امید درمانی بر ارتقای سلامت روانی سالمندان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 69-82

لیلا عبدالرحیمی نوشاد؛ شبنم روحی؛ آرزو ملکی