نویسنده = بهرنگ اسماعیلی شاد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-14

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ مسعود قاسمی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری