نویسنده = اکرم دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام، انعطاف پذیری روانشناختی و تکانشگری در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 1-13

سپیده رئیسی ناصحی؛ اکرم دهقانی؛ فردین مرادی منش؛ سیدعباس حقایق