نویسنده = محمد ابراهیم مداحی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 25-35

فرح محمودی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ حمید پورشریفی؛ فرحناز مسچی