نویسنده = ابوطالب سعادتی شامیر
تعداد مقالات: 2
1. ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی برای دانش آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 27-40

فرزانه دهقانکار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده


2. رابطه کیفیت زندگی و مثبت اندیشی با بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 36-51

علیرضا نورانی؛ ابوطالب سعادتی شامیر