نویسنده = فرزانه دهقانکار
تعداد مقالات: 1
1. ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی برای دانش آموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 27-40

فرزانه دهقانکار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده