نویسنده = کامبیز کامکاری
تعداد مقالات: 2
1. اثرات بهداشت روانی و رضایتمندی شغلی بر عملکرد کارکنان بانک انصار شعبه استان تهران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 4-30

حمید رضا صوفی؛ کامبیز کامکاری؛ حسن شعبانی


2. بررسی نیمرخ بهداشت روانی ورزشکاران زن شاغل در سازمان تربیت بدنی در راستای ارائه خدمات مشاوره و روان‌درمانی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 38-48

کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده؛ سیروس فتحی واجارگاه؛ حسین سعیدی