نویسنده = فریدون اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توانمندسازی تربیتی مادران مطلقه بر مشکلات عاطفی-رفتاری دختران 7 تا 10 سال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 24-46

مهدی رستمی؛ پریسا باقری؛ فریدون اسلامی