نویسنده = سید علی دربانی
تعداد مقالات: 3
1. نقش هویت، خودشناسی و تاب آوری در ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی نوجوانان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 4-21

فاطمه مالکی؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی


2. بررسی تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر خودشفقتی و عزت‌نفس زنان آزاردیده عاطفی متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 76-93

نوشین فتح‌اله‌زاده؛ سیمین ایپچی‌حق؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی