کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 56-68

پریناز بنی سی؛ مهرداد هوازاده؛ وحید بنی سی


3. نقش همجوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی معلمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 63-76

حمیدرضا صمدی فرد؛ سیف اله آقاجانی؛ علی شیخ الاسلامی