کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان چاق

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 20-32

شادی پاک اندیش؛ آدیس کراسکیان؛ فرهاد جمهری


2. اثربخشی بهزیستی درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 33-45

مصطفی رمضانی اول؛ حسن احدی؛ پرویز عسگری؛ حمید نجات


3. رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-14

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ مسعود قاسمی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری


4. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 25-35

فرح محمودی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ حمید پورشریفی؛ فرحناز مسچی


6. اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 56-68

پریناز بنی سی؛ مهرداد هوازاده؛ وحید بنی سی


7. رابطه کیفیت زندگی و مثبت اندیشی با بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 36-51

علیرضا نورانی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


8. نقش همجوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی معلمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 63-76

حمیدرضا صمدی فرد؛ سیف اله آقاجانی؛ علی شیخ الاسلامی


9. پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس مولفه‌های بهزیستی روانشناختی ریف: نقش مداخله‌گرایانه رضایت از زندگی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-11

هادی مولایی یساولی؛ احمد برجعلی؛ مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار