کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه تاب آوری و اضطراب در بین والدین دارای فرزند معلول شهر تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 65-76

هما لقایی؛ ناهید بابایی امیری


4. اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 56-68

پریناز بنی سی؛ مهرداد هوازاده؛ وحید بنی سی