کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کمال گرایی بر مسئولیت پذیری با میانجی گری اضطراب امتحان در دانشجویان

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 14-23

مریم حیدری؛ اکبر محمدی؛ سارا حقیقت