کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 3
2. رابطه توسعه استعدادها با نوآوری سازمانی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-18

معصومه مشهدی؛ بتول فقیه آ رام؛ ابوطالب سعادتی شامیر