کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی نوجوانان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 13-27

فاطمه خسروی؛ طهمورث اقاجانی


2. نقش هویت، خودشناسی و تاب آوری در ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی نوجوانان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 4-21

فاطمه مالکی؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی