کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی والدینی
تعداد مقالات: 2
1. نقش انسجام و انعطاف پذیری خانواده در پیش بینی خودکارآمدی والدینی در دبیران آموزش متوسطه دوم شهر یاسوج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 69-78

محمد مشهدی زاده؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیّر؛ سیامک سامانی


2. تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا نیلی احمدابادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی