کلیدواژه‌ها = زنان آزاردیده عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر خودشفقتی و عزت‌نفس زنان آزاردیده عاطفی متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 76-93

نوشین فتح‌اله‌زاده؛ سیمین ایپچی‌حق؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی