کلیدواژه‌ها = توسعه استعدادها
تعداد مقالات: 1
1. رابطه توسعه استعدادها با نوآوری سازمانی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-18

معصومه مشهدی؛ بتول فقیه آ رام؛ ابوطالب سعادتی شامیر