کلیدواژه‌ها = آموزش مهارت های ذهن آگاهی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش راهبردهای ذهن آگاهی بر افزایش تحمل ناکامی و افسردگی در زنان دارای همسرمعتاد

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 44-70

نرگس صارمی پور؛ پری ناز بنی سی؛ سعیده زمردی