کلیدواژه‌ها = مهارت‎های اجتماعی-عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان دختر

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 36-52

اذر محمدی گرکانی؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش