تعداد مقالات: 163

1. رابطه توسعه استعدادها با نوآوری سازمانی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-18

معصومه مشهدی؛ بتول فقیه آ رام؛ ابوطالب سعادتی شامیر


4. تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا نیلی احمدابادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی


5. رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-14

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ مسعود قاسمی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری


6. نقد و بررسی دیدگاه ها و درمان های نوین روان شناسی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-14

مهرناز آزادیکتا


12. اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش رفتارهای ضدبهره‌وری کارکنان

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-10

علیرضا نظری انامق؛ قدسی احقر؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی ‌الله فرزاد


13. مقایسه ابعاد خلق و منش و پرخاشگری در کودکان تحت آموزش با الگوهای آموزشی والدورف، مونته سوری و سنتی

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 4-23

آزاده فرقدانی؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ مهین زیادبخش


15. اثرات بهداشت روانی و رضایتمندی شغلی بر عملکرد کارکنان بانک انصار شعبه استان تهران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 4-30

حمید رضا صوفی؛ کامبیز کامکاری؛ حسن شعبانی


16. نقش هویت، خودشناسی و تاب آوری در ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی نوجوانان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 4-21

فاطمه مالکی؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی


17. پیش بینی روابط فرازناشویی اینترنتی براساس تعهد زناشویی با میانجی گری ارتباط جنسی و عاطفی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 4-19

سیده ریحانه حسینی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


23. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی نوجوانان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 13-27

فاطمه خسروی؛ طهمورث اقاجانی


24. رابطه سلامت روانی والدین با سازگاری فرزندان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد محمودی؛ سید محمود میرزمانی؛ رزیتا ذبیحی


25. تأثیر کمال گرایی بر مسئولیت پذیری با میانجی گری اضطراب امتحان در دانشجویان

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 14-23

مریم حیدری؛ اکبر محمدی؛ سارا حقیقت