تعداد مقالات: 78
4. مقایسه ابعاد خلق و منش و پرخاشگری در کودکان تحت آموزش با الگوهای آموزشی والدورف، مونته سوری و سنتی

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 4-23

آزاده فرقدانی؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ مهین زیادبخش


6. اثرات بهداشت روانی و رضایتمندی شغلی بر عملکرد کارکنان بانک انصار شعبه استان تهران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 4-30

حمید رضا صوفی؛ کامبیز کامکاری؛ حسن شعبانی


7. نقش هویت، خودشناسی و تاب آوری در ارضای نیازهای بنیادی روان‌شناختی نوجوانان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 4-21

فاطمه مالکی؛ نادره سعادتی؛ سید علی دربانی


8. رابطه توسعه استعدادها با نوآوری سازمانی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-18

معصومه مشهدی؛ بتول فقیه آ رام؛ ابوطالب سعادتی شامیر


11. پیش بینی روابط فرازناشویی اینترنتی براساس تعهد زناشویی با میانجی گری ارتباط جنسی و عاطفی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 4-19

سیده ریحانه حسینی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


12. تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا نیلی احمدابادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی


16. تأثیر توانمندسازی تربیتی مادران مطلقه بر مشکلات عاطفی-رفتاری دختران 7 تا 10 سال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 24-46

مهدی رستمی؛ پریسا باقری؛ فریدون اسلامی


19. اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر کاهش افسردگی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 22-33

هادی اسم خانی اکبری نژاد؛ احمد اعتمادی؛ ابوالفضل کرمی


20. مقایسه اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان شاهد و غیرشاهد

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 19-29

مریم سلطانی؛ فریبرز درتاج


21. رابطه سلامت روانی والدین با سازگاری فرزندان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد محمودی؛ سید محمود میرزمانی؛ رزیتا ذبیحی


22. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی نوجوانان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 13-27

فاطمه خسروی؛ طهمورث اقاجانی