دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تدوین برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده و مقایسه اثربخشی آن با آموزش مهارت های ویژه چندگانه بر خودپنداره در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

سارا طارمی؛ عبدالحسن فرهنگی؛ محمد باقر حبی؛ زهرا عباسپور آذر


2. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر افسردگی و رضایت جنسی در مبتلایان به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

محسن کریمی راهجردی؛ منصور سودانی؛ مریم غلامزاده جفره؛ پرویز عسگری


3. تاثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر تنظیم هیجان و سرسختی سلامت در مبتلایان به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

غلامرضا ثناگوی محرر؛ فاطمه صغری کربلایی هرفته؛ فاطمه کهکی؛ راضیه خسروی؛ هانیه نوبخت