دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 
2. اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر کاهش افسردگی

صفحه 22-33

هادی اسم خانی اکبری نژاد؛ احمد اعتمادی؛ ابوالفضل کرمی


3. اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

صفحه 34-51

مریم آشفته گوراب زرمخی؛ سید محمود میرزمانی؛ پریناز بنی‌سی