1. تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی والدینی

صفحه 1-10

زهرا نیلی احمدابادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی


2. اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی کنترل درد مزمن بر عملکرد روانی – اجتماعی زنان مبتلابه سرطان پستان

صفحه 11-28

عبدالحسن فرهنگی


3. بررسی و مقایسه اثربخشی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر درد ذهنی زلزله زدگان شهر سر پل ذهاب

صفحه 29-39

افشین صفرنیا؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی


4. اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر کاهش استرس،اضطراب،افسردگی و نشانه های بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

صفحه 40-52

جواد سید جعفری


5. بررسی رابطه اهداف پیشرفت با هیجانات آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهر تهران

صفحه 53-63

طاهره سادات بدری؛ یاسمین عابدینی


6. رابطه فشارزاهای شغلی و سازمانی با نشانگان جسمانی: نقش تعدیل کنندگی خودتنظیمی و اختیار

صفحه 64-74

ریحانه قاسم پور فارسانی؛ علی مهداد


7. اثربخشی قصه ‏درمانی بر روی مؤلفه‎های خودنظم‏ دهی تحصیلی دانش ‏آموزان دختر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ‏ای

صفحه 75-90

فرشته یدی؛ علیرضا کیامنش؛ هادی بهرامی