دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-100 
1. رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند

صفحه 1-14

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ مسعود قاسمی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری


3. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی

صفحه 25-35

فرح محمودی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ حمید پورشریفی؛ فرحناز مسچی