1. رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند

صفحه 1-14

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ مسعود قاسمی؛ فاطمه مرتضوی کیاسری


2. مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گروهی (EFCT)و اموزش عملی مهارت های ارتباط صمیمانه(PAIRS) در الگوهای ارتباطی زوجین

صفحه 15-24

مرتضی حیدری؛ محمدرضا صفاریان؛ الهام فریبرز؛ غلامرضا خویی نژاد


3. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی

صفحه 25-35

فرح محمودی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ حمید پورشریفی؛ فرحناز مسچی


4. اثربخشی آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان دختر

صفحه 36-52

اذر محمدی گرکانی؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش


5. نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین ادراک ریسک با اسیب پذیری روانی در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

صفحه 53-68

مریم درزی ازادبنی؛ محمد کاظم فخری؛ بهرام میرزائیان


6. نقش انسجام و انعطاف پذیری خانواده در پیش بینی خودکارآمدی والدینی در دبیران آموزش متوسطه دوم شهر یاسوج

صفحه 69-78

محمد مشهدی زاده؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیّر؛ سیامک سامانی


7. ارائه مدل اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک والد فرزند، ادراک محیط کلاس و وضعیت اقتصادی-اجتماعی با میانجی گری سبک های مقابله با استرس

صفحه 79-93

شیما وفا؛ مینا مجتبایی؛ نسرین باقری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی