دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-76 
4. پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس ادراک خود و اضطراب مرگ

صفحه 34-44

نسرین بخشی؛ سارا پشنگ؛ نعمت‌الله جعفری؛ شهره قربان شیرودی


7. نقش اجتناب تجربه‌ای و جهت‌گیری به کمک‌طلبی حرفه‌ای در پیش‌بینی اضطراب کووید-19

صفحه 67-78

مهدی شمالی احمدآبادی؛ منصوره پورجانب الهی؛ آزیتا بهجت؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی