اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مشاوره و روان درمانی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و دنیا بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • مشاوره
 • روان درمانی
 • روانشناسی
 • سنجش و اندازه ­گیری
 • ارزیابی روانی
 • سلامت روانی
 • فرآیند مشاوره و درمان
 • سلامت عمومی کودکان و بزرگسالان
 • هویت و شخصیت
 • عواطف و احساسات فردی
 • معنویت و سلامت روان

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.