راهنمای نویسندگان

‫نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر نشریه موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته، و به آن متعهد باشد. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر، به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسندگان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار نشریات باشد. داوری مقاله ها بر اساس داوری دو سو کور (ناشناس) است.

وظایف و تعهدات نویسندگان

 • مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه آماده شده باشد.
 • مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 • مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.
 • نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاعدهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مؤلف افتخاری» و حذف « مؤلف واقعی» خودداری شود.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.
 • ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.
 • نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 • هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

‫رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

‫اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریه، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می‌شود و نشریه حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 • جعل داده ­ها:  عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.
 • تحریف داده‌ها:  عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع‌اوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.
 • سرقت علمی:  شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
 • اجاره علمی:  منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیرواقعی:  منظور انتساب غیرواقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته ­اند.
 • ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن «مولف افتخاری» یا حذف « مولف واقعی»

دستورالعمال نگارش مقالات

نشریه حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می‌داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مؤلفین اعلام و بر اساس آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.

از نویسندگان محترم مقالات تقاضا می­شود قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

 • در فایل مشخصات نویسندگان، فقط مشخصات نویسندگان ذکر شود. محتوای مقاله بدون نویسندگان برای فایل اصلی مقاله می باشد.
 • چکیده انگلیسی مقاله باید در صفحه اول باشد.
 • مجموع جدول‌ها و نمودارها از 6 مورد تجاوز نکند و عنوان جداول بالای آن و عنوان نمودارها پایین آن نوشته شود.
 • مقاله باید شامل عنوان، چکیده انگلیسی، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، منابع باشد..
 • فونت مقاله برای متن فارسی B Nazanin و برای متن انگلیسی Times New Roman باشد. متن اصلی مقاله با اندازه 12 و سرتیتر ها اندازه 12 و Bold نوشته شوند.
 • عنوان مقاله فارسی اندازه فونت 14 و Bold
 • چکیده فارسی حتما شامل 4 قسمت  هدف، روش، یافته ­ها و نتیجه­گیری با اندازه  فونت 11 باشد.
 • واژگان کلیدی بین 3 تا 5 کلمه باشند.
 • مقدمه: پیشینه پژوهش و نظریه­ های مربوط به متغیرهای پژوهش و در انتهای مقدمه تنها هدف پژوهش بررسی گردد.
 • روش: نوع پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه­گیری، ابزار مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده­ها
 • یافته­ ها: عنوان جداول، نمودار و اشکال با اندازه فونت 10 و اطلاعات درون جداول با اندازه فونت 11 نوشته شود.
 • بحث و نتیجه ­گیری: تبیین هدف پژوهش براساس یافته ­ها، نتیجه ­گیری در زمینه هدف، تبیین نتایج، مقایسه نتایج مطالعه با نتایج مطالعات دیگران و بیان محدودیت­ها و پیشنهادها.
 • منابع

ساختار منابع

منابع به انگلیسی (به ترتیب حروف الفبا و حداکثر 25 مورد) و فرمت آنها به صورت زیر باشد:

1) مقالات:

نام خانوادگی نویسنده اول، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده اول به صورت بزرگ؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده دوم به صورت بزرگ. (یک فاصله) (سال انتشار مقاله به میلادی). (یک فاصله) عنوان مقاله، (یک فاصله) نشریه منتشر شده به صورت ایتالیک؛ دوره انتشار(شماره انتشار): صفحات مقاله. (لینک مقاله)

مثال:

Lyubovnikova J, Legood A, Turner N, Mamakouka A & et al. (2017). How authentic leadership influences team performance: The mediating role of team reflexivity. Journal of business Ethics; 141(1):59-70. [Link]

 

2) کتاب:

نام خانوادگی نویسنده اول، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده اول به صورت بزرگ، نام خانوادگی نویسنده دوم، (یک فاصله) حرف اول نام نویسنده دوم به صورت بزرگ. (یک فاصله) (سال انتشار کتاب به میلادی). (یک فاصله) عنوان کتاب، (یک فاصله)، ناشر منتشر کننده. (لینک کتاب)

مثال:

Shotton MA. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis. [Link]

فرم های تعهد و تعارض

 • برای دانلود فایل تعهد نامه اینجا را کلیک کنید(دانلود فایل)
 • برای دانلود فایل تعارض منافع اینجا را کلیک کنید (دانلود فایل)
 • ارسال فرم های تکمیل شده تعهدنامه و تعارض منافع در زمان ارسال مقاله به مجله ضروری است.

 

هزینه های بررسی و چاپ مقاله:

کلیه مقالات ارسال شده توسط نویسندگان ، مشمول هزینه انتشار مقاله  5000000 ریال (1500000 ریال برای فرآیند داوری و 3500000 ریال برای نامه پذیرش) خواهد بود. کلیه مقالات منتشر شده در مجله برای مشاهده ، بارگیری و اشتراک گذاری به طور رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

همانند جویی

با توجه به لزوم صیانت از تالیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" و تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، از این تاریخ تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو با بارگذاری کل مقاله (به جز فهرست منابع) اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه در زیر بخش فرم کپی رایت  بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی و یا همپوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله شده و مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی به عهده شخص نویسنده می باشد. شناسه و ایمیل مورد نیاز جهت اخذ گواهی به شرح ذیل است:

 • ایمیل : faghiharam1388@gmail.com
 • شناسه: nwysa

 

توجه داشته باشید که حداکثر میزان همانندی قابل قبول برای کل مقاله (بجز فهرست منابع) 30 درصد خواهد بود.