هزینه فرایند بررسی و چاپ مقاله

پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

توجه: شماره کارت بانکی اعلام شده فقط قابل استفاده در دستگاه های ATM بانک صادرات و نرم افزار های پرداخت تلفن همراه است.

 

شماره حساب: 0115860680005  
بانک صادرات

کد شناسه:111450

شماره شبا: IR200190000000115860680005

شماره کارت:6037691990454514

به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر