داوران

 

نام و نام خانوادگی داوران محترم

وابستگی سازمانی

مهرناز آزادیکتا دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
علیرضا عراقیه

دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

ابوطالب سعادتی شامیر

استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رزیتا  ذبیحی

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مهدی  رستمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

صادق   تقی لو

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

عبدالله سلطانی نژاد

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

فروغ  ماهیگیر

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

حسین  مهدیان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

نظام   هاشمی

استادیار روان شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

جمال  عاشوری

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

رودابه   هوشمندی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد آزاد  عبدالله پور

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 

 

 

خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:

 

1. نوآوری و اصالت

2. اعتبار علمی

3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه

4. جنبه‌های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. دستور زبان، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی