1. بررسی رابطه تأخیر در ازدواج با خودشناسی، به‌هوشیاری و سلامت روان در دانشجویان مجرد

صفحه 7-24


2. رابطه خلاقیت مدیران با اثربخشی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان رباط کریم

صفحه 25-38


3. بررسی اثر تشویق بر افزایش احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 14 تهران درسال تحصیلی 94 – 1393

صفحه 39-50


4. رابطه راهبردهای مقابله ای با فرسودگی شغلی و پذیرش اجتماعی در کارمندان دانشگاه آزاد رودهن

صفحه 51-67


5. بررسی تأثیر آموزش شیوه‌های فرزند پروری به والدین دارای کودکان با مشکلات عاطفی-رفتاری 6 تا 8 سال

صفحه 68-81


6. رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله‌ای اجتناب با اضطراب مرگ دانشجویان

صفحه 82-96